Kod objekta :

Herceg Novi: kompleks Lazaret

Objavljeno: 16. novembar 2015. godine

lazaret1

Ponuda turističkih kompleksa raste

U gradu Herceg Novom, u mjestu Meljine, na teritoriji od 74 000 m2 u izgradnji je novi turistički kompleks sa 5 zvjezdica. Kompanija koja stoji iza novog kompleksa jeste Imperio Holdings Limited.

Opširnije...

Crna Gora i Kipar najatraktivniji ruskim turistima

Objavljeno: 06. novembar 2015.godine

 

foto stevan kordicFotografija Stevana Kordića

 

 

Kipar i Crna Gora destinacije su za koje je naglo skočila potražnja na ruskom tržištu u novembru ove godine, a kupovina avionskih karata i smještaja za te zemlje porasla je više od

Opširnije...

Novi zakon o strancima

Stranci dobijaju pravo na privremeni boravak na osnovu vlasništva na nepokretnost

 

Objavljeno: 31. oktobar 2015. godine

dopuna zakona

Od trećeg novembra, stranci koji u Crnoj Gori posjeduju nepokretnost, bez obzira na njenu vrijednost, moći će da dobiju dozvolu za privremeni boravak. Ova uredba Vlade Crne Gore, donesena na osnovu Zakona o strancima, objavljena je u Službenom listu od 26. septembra, a stupa na snagu sedam dana od objavljivanja. Prema uredbi, nepokretnostima se smatraju

Opširnije...

Još jedan luksuzni kompleks "Bigova bay"

Objavljeno: 22. oktobar 2015. godine

bigova bay

U okvi­ru kompleksa su, osim ho­te­la, pred­vi­đe­ne i vi­le, sport­ski te­re­ni, ma­ri­na i objek­ti za re­lak­sa­ci­ju.

„Lan­dsca­pe park“ - cen­tral­ni ho­tel bu­du­ćeg tu­ri­stič­kog na­se­lja „Bi­go­va bej“ or­jen­ta­ci­o­nog je ka­pa­ci­te­ta 478 le­ža­je­va, a ho­te­la „Ma­ri­na“, lo­ci­ra­nog u uva­li Bi­go­va i pre­vas­hod­no na­mi­je­nje­nog za po­dr­šku na­u­tič­kom tu­ri­zmu, 184 le­ža­ja.

Opširnije...

Partnerstvo sa ruskom kompanijom Tranio

 

Objavljeno: 24. jun 2015. godine

 

Logo Adria Stone blue - копияtranio


Sa zadovoljstvom Vam možemo saopštiti da smo započeli saradnju sa kompanijom Tranio – Internacionalnim brokerom nekretnina. Na zahtjev klijenta Tranio bira najbolje strane partnere u zavisnosti za koju zemlju i region se klijent odlučuje, a u slučaju Crne Gore to je bila naša agencija Adria Stone. Među poznatim brendovima sa kojima Tranio sarađuje

Opširnije...

Još članaka...