Zakoni i procedure

Kupoprodajni troskovi u Crnoj Gori

Na ovu tarifu potrebno je dodati PDV 21%. Za vrijednost predmeta preko 120.000,00 eura, za svakih započetih 15.000 €, naknada se povećava za 10 € , s tim što ne može iznositi više od 5000 €. Za notarsku obradu predugovora odredit će se 50% naknade po ovom Tarifnom broju. Ako se kod istog notara na osnovu predugovora sačini ugovor, naknada za sačinjeni ugovor se umanjuje za naknadu...

Porezi na nepokretnost u Crnoj Gori

Porez na promet nepokretnosti Stopa poreza na promet nepokretnosti u Crnoj Gori iznosi 3% od poreske osnovice, odnosno od trzisne vrijednosti nekretnine. Porez na promet nepokretnosti se ne placa za nove nekretnine, vec samo za koriscene, dakle ukoliko kupujete stan u novogradnji, odnosno ukoliko ste prvi vlasnik nekretnine porez na promet se ne placa. Obveznik poreza na promet nepokretnosti je...

Procedura kupovine

Pošto pronađete odgovarajuću nekretninu, posredstvom agenta prodaje i usaglasite sa vlasnikom uslove oko kupovine, kod notara se potpisuje kupoprodajni ugovor, koji opisuje obaveze kupca, cijenu i uslove plaćanja. Kupac tada obicno plaća depozit, koji iznosi 5-10 % od ugovorene cijene. U slučaju da kupac odustane od kupovine, vlasnik nije dužan da vrati depozit, a ako prodavac odustane od prodaje...

Compare listings

usporedi